• Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 2
 • Ảnh 7
 • Ảnh 11
 • Hệ thống Biogas
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 8
 • Ảnh 6
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 1
 • Ảnh 10
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hoạt động APMB
Công khai tài chính

Công khai tài chính của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp năm 2016 tính đến 5/8/2016

12/08/2016
*Công khai tài chính Ban quản ý các dự án Nông nghiệp:
- QD 353/QD-BNN-TC về việc Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
- QD 1373/QD-BNN-TC về việc Chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2015 sang năm 2016
- QD 1511/QD-BNN-TC về việc Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (vốn đối ứng)
- Biên bản xét duyệt Quyết toán ngân sách năm 2015

*Công khai tài chính Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp
- Nội dung văn bản xem tại đây

*Công khai tài chính Dự án Phát triển cao su tiểu điền hợp phần C
- Nội dung văn bản xem tại đây

* Công khai tài chính Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
- Nội dung văn bản xem tại đây

* Công khai tài chính Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Cacbon thấp
- Nội dung văn bản xem tại đây

* Công khai tài chính Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm
- Nội dung văn bản xem tại đây

* Công khai tài chính Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phái Bắc
- Nội dung văn bản xem tại đây

* Công khai tài chính Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - AF
- Nội dung văn bản xem tại đây

* Công khai tài chính Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung
- Nội dung văn bản xem tại đây

* Công khai tài chính Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm Nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học
- Nội dung văn bản xem tại đây

* Công khai tài chính Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam
- Nội dung văn bản xem tại đây


Nguồn: P.TCKT
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do