• Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 3
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Hệ thống Biogas
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 1
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 2
 • Ảnh 9
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Thông báo từ Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do