• Ảnh 2
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 8
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 9
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 11
 • Ảnh 7
 • Ảnh 4
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 10
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 3
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ngành NN&PTNT

Lãnh đạo Phòng Quản lý tư vấn và Xây dựng chương trình/Dự án

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ TƯ VẤN
VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
1
Trần Văn Lam
Trưởng Phòng
2
Nguyễn Nam Khánh
Phó trưởng Phòng
3
Nguyễn Thanh Sơn
Phó trưởng Phòng
4
Đặng Anh Thư
Phó trưởng Phòng

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do