• Lễ ký kết VNSat - BIDV
  • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
  • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
  • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
  • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
  • Ảnh 2
  • Ảnh 8
  • Lễ ký kết VNSat - BIDV
  • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
  • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
  • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
  • tập huấn DA Cao su tiểu điền
  • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
  • Ảnh 6
  • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
  • thực địa DA Cao su tiểu điền
  • thực địa DA Cao su tiểu điền
  • Ảnh 3
  • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
  • Ảnh 7
  • Lễ ký hiệp định DA LCASP
  • Ảnh 5
  • Hệ thống Biogas
  • Ảnh 10
  • Ảnh 4
  • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
  • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
  • Ảnh 1
  • Tập huấn Dự án CRSD
  • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
  • thực địa DA Cao su tiểu điền
  • Ảnh 11
  • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
  • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
  • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
  • Ảnh 9
  • Video phát sóng trên truyền hình 2015

Các nhà tài trợ

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do