• Ảnh 8
 • Ảnh 7
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 2
 • Thực địa Dự án CRSD tại S��c Trăng
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 10
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Hoạt động APMB

Liên hệ

 

        BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP - BỘ NN&PTNT

        Địa chỉ: tầng 9, tòa nhà liên cơ 2, số 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

        Điện thoại: 04.37286163 - Fax: 04.37286159 - Email: apmb@apmb.gov.vn

        Thông tin phản hồi: quantriweb@apmb.gov.vnphim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do