• tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 11
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 4
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 1
 • Ảnh 7
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do