• Ảnh 4
 • Ảnh 8
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 11
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 9
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ảnh 6
 • Ảnh 2
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015

Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính


LÃNH ĐẠO PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng Phòng

2

Vũ Ngọc Hà

Phó trưởng Phòng

3

Nguyễn Quang Bắc

Phó trưởng Phòng

4

Ngô Thị Trâm

Phó trưởng Phòng

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do