• Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 6
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 8
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 9
 • Ảnh 5
 • Ảnh 2
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 4
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 3
 • Ảnh 10
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Thông báo từ Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Dự thảo báo cáo Khung môi trường xã hội, Dân tộc thiểu số và tái định cư - Dự án "Phát triển thủy sản bền vững"

20/11/2020
Hiện Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang phối hợp xây dựng đề xuất Dự án "Phát triển thủy sản bền vững" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng thủy sản gồm: hạ tầng nghề cá và hạ tầng cho phát triển bền vững tôm nuôi nước lợ. Để phục vụ cho cuộc họp gia quyết định của Ngân hàng Thế giới (WB) đối vói Dự án "Phát triển thủy sản bền vững" WB đã tuyển tư vấn xây dựng Dự thảo báo cáo Khung môi trường xã hội, Dân tộc thiểu số và tái định cư cho Dự án. Dưới đây là nội dung chi tiết các Dự thảo  các báo cáo:

1. Kế hoạch cam kết môi trường xã hội (ESCP)


2. Khung quản lý Môi trường & xã hội 

3. Thủ tục quản lý lao động (LMP)

4. EMPF - SFDP -TIENG VIET


5. RPF - SFDP - TIENG VIET

6. SEF - SFDP - TIENG VIET
 
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do