Thông tin

Dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh: Movima

Dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh – MOVIMAR

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

1.                 Tên dự án: Dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh

2.                 Mã ngành dự án: 0311

3.                 Tên nhà tàu trợ: Cộng hòa Pháp

4.                 Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-                     Địa chỉ : Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

5.                 Chủ dự án: Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

-                     Đ���a chỉ: tầng 7, Toàn nhà Liên Cơ số 02, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

-                     Điện thoại: 04.37921130

6.                 Thời gian thực hiện dự án : 04 năm (2010 -2014)

7.                 Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội và 28 tỉnh ven biển

8.                 Tổng vốn : 15,124 triệu Euro , tương đương 408,339 tỷ đồng trong đó

-                     Vốn ODA: 13,9 triệu Euro, tương đương 375,3 tỷ đồng.

-                     Vốn đối ứng: 33,039 tỷ VNĐ , tương đương với 1,224 triệu Euro.

9.                 Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án

a)                Mục tiêu dài hạn:

Góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản; quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản hiệu quả và an toàn, góp phần đảm bảo trật tự an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển

b)    Mục tiên ngắn hạn :

-                  Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản sử dụng công nghệ vệ tinh (VMS) được thiết lập và vận hành tại Việt Nam, bao gồm xây dựng Trung tâm điều khiển tích hợp thông tin hàng hải (Trung tâm THEMIS) và khu vực; lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh cho 3.000 tàu cá khai thác hải sản xa bờ của 28 tỉnh ven biển, làm các nghề câu mực, cá ngừ đại dương và một số loại nghề khai thác hải sản quan trọng khác.

-                     Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu hải dương học nghề cá phục vụ dự báo ngư trường khai thác hải sản; hỗ trợ, cải thiện chất lượng dự báo khí tượng hải văn, đặc biệt là công tác dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, các hiện tượng thời tiết bất thường khác xảy ra trên các vùng biển.

-                     Đào tạo, chuyển giao công nghệ sử dụng công nghệ vệ tinh, xử lý ảnh viễn thám cho đội ngũ cán bộ của Việt Nam làm việc tại Trung tâm THEMIS và các khu vực, Trung tâm bảo dưỡng thiết bị; hướng dẫn ngư dân sử dụng thiết bị vệ tinh nhằm phục vụ hoạt động khai thác hải sản an toàn và hiệu quả trên biển

c)                 Các kết quả chủ yếu của dự án

Kết quả 1: Hệ thống giám sát tàu cá (Vessels Monitoring System – VMS) được thiết lập cho phép cơ quan quản lý nghề cá Việt Nam giám sát chặt chẽ hoạt động đánh bắt của các tàu cá, đánh giá tốt hơn sản lượng đánh bắt trên các vùng biển và có những giải pháp xử lý nhanh, chính xác các tai nạn, sự cố kỹ thuật đối với các tàu cá hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, Hệ thống VMS còn là một công cụ hữu hiệu trong việc bảo vệ nguồn lợi hải sản, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác những sinh vật biển đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cùng với việc đánh giá cẩn thận và lập mô hình hoạt động của các loài sinh vật biển, dự án góp phần tăng cường công tác an ninh, quốc phòng biển đảo. Hệ thống VMS có thể giúp đưa ra những quyết định mang tính chiến lược như việc thành lập các khu bảo tồn biển, vùng cấm khai thác cho những khu vực nhất định trong một thời gian nhất định hoặc lâu dài.

Kết quả 2: Góp phần đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên các vùng biển. Cung cấp nhanh, chính xác những thông tin thời tiết khí tượng hải văn là một trong mục tiêu của dự án.

Kết quả 3: Hỗ trợ nâng cao năng suất khai thác hải sản cho 3.000 tàu cá được lắp đặt thiết bị và các tàu cá khác trên cùng vùng biển. Việc sử dụng dữ liệu hải dương học (nhiệt độ bề mặt biển, màu nước biển, dòng chảy, độ cao và nhiệt độ dưới mặt biển) sẽ giúp cho các cơ quan dự báo ngư trưởng sản xuất, cung cấp những bản tin dự báo ngư trưởng có chất lượng, giúp ngư dân giảm thiểu các chi phí tìm nguồn cá trong giới hạn quota được phân bổ, vùng được phép hoạt động, góp phần tăng năng suất, sản lượng khai thác.

Kết quả 4: Chuyển giao công nghệ cao về lập mô hình hải dương học và khí tượng học, sử dụng phần mềm, vận hành hệ thống định vị vệ tinh, quản lý an toàn, ứng dụng thủ tục theo dõi giám sát, tìm kiểm và cứu hộ cứ nạn, an toàn trên biển, hệ thống cảnh báo sớm, khoa học biển, giám sát và điều phối hoạt động khai thác hải sản trên các vùng biển.

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do