• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 2
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 1
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 11
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 7
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Ảnh 5
 • Ảnh 9
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động APMB
Công đoàn

Công đoàn CPO Nông nghiệp thông báo lịch khám sức khỏe cho cán bộ Ban

09/12/2020

Kính gửi các đồng chí cán bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp. Công đoàn Ban Thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2020 (file đính kèm) Đề nghị các đồng chí thông báo cho toàn thể các đoàn viên trong tổ (bao gồm cả các cán bộ biệt phái) tới khám sức khỏe theo lịch. Lịch lấy máu xét nghiệm: từ 7h30 sáng thứ 2 ngày 07/12 tại phòng họp Ban quản lý các dự án Nông nghiệp. Lịch khám sức khỏe Đợt 1 vào ngày 09/12/2020, Đợt 2 vào ngày 14/12/2020 tại Bệnh viện Medlatec số 99 Trích Sài. Danh sách các mục KSK đính kèm thông báo. Trân trọng.
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do