Thông tin

Dự án Tăng cường Khả năng Chống chịu với Khí hậu cho Cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc – PC-RRI

 

 1. Tên dự án: Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc
 2. Mã ngành dự án:

Ø  Số nhận diện Atlas:                 00060373

Ø  Số dự án:                                 00075992

Ø  PIMS #                                    3741

 1. Tên Nhà tài trợ:

Quỹ Môi trường  toàn  cầu (GEF) thông  qua Chương trình  Phát  triển  Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ngân hàng Phát  triển Châu Á (ADB)

Đồng tài trợ: Chính phủ Việt Nam

 1. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà , Hà Nội

 1. Chủ dự án: Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

-                           Địa chỉ liên lạc: Tầng 9, tòa nhà Liên Cơ 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

-                           Số điện thoại/Fax: 0437286163 / 043728615

-                           Email: apmb@apmb.gov.vn

 1. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng  11-2012 đến 11-2016
 2. Địa điểm thực hiện dự án:

Gồm 15 tỉnh: Cao  Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu,  Lào Cai, Hà Giang, Phú  Thọ, Hòa Bình,  Lạng  Sơn,  Vĩnh Phúc,  Thái Nguyên,  Tuyên Quang,  Sơn La, Yên Bái.

Trong đó 3 tỉnh thực  hiện các  mô hình trình  diễn gồm: Bắc Kạn, Thái Nguyên và Sơn La

 1. Kinh phí:

Tổng kinh phí dự án: 3.740.000USD, trong đó:

·         Vốn ODA không hoàn lại: 3.400.000USD  (UNDP: 1.400.000 USD; ADB: 2.000.000USD)

·         Vốn đối ứng: 340.000USD

 1. Mục tiêu của dự án:

Tăng cường sức bền và giảm nhẹ khả năng  dễ bị tổn  thương  của  hạ  tầng  nông  thôn  ở các  tỉnh miền  núi phía Bắc Việt Nam  trước  các  tác  động bất  lợi của  biến  đổi  khí  hậu  (BĐKH) và tạo  ra khung  chính  sách  cho  phép  khuyến  khích  phát triển  cơ sở hạ tầng  (CSHT) vùng núi phía Bắc có sức bền với khí hậu

 1. Các kết quả chính của dự án:

ü  Kết quả 1: Thích ứng với BĐKH được lồng ghép  trong  chính sách,  chiến  lược và quy hoạch  có liên quan  đến  hạ  tầng nông thôn (thủy lợi, kè bảo vệ bờ sông/  suối và đường giao thông nông thôn);

ü  Kết quả  2:  Tăng  cường  năng  lực  tích  hợp  biến  đổi khí hậu trong  đầu tư hạ tầng  nông thôn và lập kế hoạch  cấp tỉnh/ khu vực;

ü  Kết quả 3: Áp dụng thí điểm các biện pháp sinh học thích ứng với BĐKH vào một số Tiểu dự án thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (SRIDP);

ü  Kết quả 4: Phổ biến các bài học và kinh nghiệm  thu được từ các Kết quả 1, 2 và 3 cho các bên có liên quan

 1. Các mô hình trình diễn  của dự án:
 1. Nâng cấp đường giao thông  nông thôn 108 - Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;
 2. Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi và bờ kè bảo vệ sạt lở đất xãThôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;
 3. Xây dựng kè bảo vệ bờ sông Cầu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn và:
 4. Nâng  cấp  đường  giao  thông  Tràng  Xá - Đèo  Nhau, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do