• Ảnh 6
 • Ảnh 10
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Ảnh 11
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 9
 • Ảnh 8
 • Ảnh 4
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Tin Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

H���i nghị hướng dẫn Thông tư 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 và Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính

09/07/2020
Trong hai ngày 9 và 10/7/2020 tại Đà Nẵng, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp triển khai Hội nghị Hướng dẫn thông tư 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/209 và Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính. 

(toán thể Hội nghị)
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Tôn Thất Sơn Phong - Phó trưởng Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp.
Hỗ trợ hướng dẫn nội dung thông tư có bà Trần Thị Thu Hương, phó Trưởng phòng Cục quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính, Giảng viên thông tư 79;
Hỗ trợ hướng dẫn nội dung thông tư có bà Phạm Thanh Huyền, phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ NN&PTNT, bà Nguyễn Thị Bình Thục, chuyên viên vụ Tài chính - Bộ NN&PTNT, Giảng viên thông tư 10: 
Về phía phòng Tài chính kế toán BQL DA Nông nghiệp : ông Tăng Văn Sơn, kế toán trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, trao đổi về các văn bản liên quan và giải đáp vướng mắc tại Hội nghị

Mục tiêu Hội nghị nhằm Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công theo Thông tư 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn cách chuyển sổ các tài khoản, cách hạch toán một số tài khoản, xử lý chênh lệch tỷ giá… Cách hạch toán tài khoản ngoài bảng…

Tổng hợp các văn bản mới liên quan đến hoạt động Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công: Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước; Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài... Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hạch toán kế toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện công tác Tài chính Kế toán dự án.

Sau thời gian triển khai, Hội nghị  sẽ giúp các Đại biểu nắm rõ hơn các quy định, thủ tục liên quan đến công tác hạch toán kế toán theo chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công theo Thông tư 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính; Nắm được phương pháp, thời hạn lập và trình báo cáo, quyết toán hoàn thành dự án theo Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính; Đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các Chương trình/Dự án đang thực hiện tại Ban.


Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị:






phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do