• Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 5
 • Ảnh 2
 • Ảnh 8
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 10
 • Ảnh 9
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 4
 • Hệ thống Biogas
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Ảnh 3
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động APMB
Tin Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Gặp mặt cuối năm tại Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

31/01/2019
 
Ngày 29/1/2019 Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí khách mời nguyên là Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp qua các thời kỳ hình thành và phát triểm, cùng các đồng chí hiện là lãnh đạo các phòng Chuyên môn nghiệp vụ, các Chương trình/Dự án thuộc Ban.
Mở đầu buổi lễ, đồng chí Nguyễn xuân Hùng - Trưởng phòng TCHC đã trình bày báo cáo các đồng chí nguyên lãnh dạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về kết quả, thành tựu trong năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019.
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban cũng có những đóng ý kiến trong báo cáo công tác và định hướng phát triển của Ban trong những năm tiếp theo.
Tổng kết buổi lễ, đồng chí Lê Văn Hiến - Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp cảm ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đồng thời cũng bổ sung những ý kiến đóng góp hoàn thiện báo cáo.
Buổi lễ thành công tốt đẹp!


Một số hình ảnh buổi lễ:phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do