• Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 2
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 6
 • Ảnh 11
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Ảnh 5
 • Ảnh 3
 • Ảnh 10
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ngành NN&PTNT
Tin Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban, Lãnh đạo Ban năm 2018

21/12/2018
Chiều nay 21-12 tại Hà Nội, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban, Lãnh đạo quản lý các dự án Nông nghiệp năm 2018.
Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giới thiệu
 thành phần đại biểu, lý do tổ chức Hội nghị và thông qua Chương trình làm việc.

(Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng khai mạc Hội nghị)
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Thế Hinh - Phó Trưởng Ban, thay mặt Lãnh đạo Ban trình bày báo cáo tóm tắt báo cáo kết quả triển khai các hoạt động  của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp cả về công tác Đảng cũng như công tác chuyên môn trong năm 2018 


(Đồng chí Nguyễn Thế Hinh trình bày báo cáo Hội nghị)

(Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị)
Sau khi nghe báo cáo và góp ý báo cáo quá trình triển khai hoạt động năm 2018 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, các thuận lợi cũng như tồn tại trong công tác. Đại diện các Phòng Chuyên môn nghiệp vụ; các Chương trình/Dự án đã góp ý hoàn thiện báo cáo.
Kết thúc chương trình lấy ý kiến tham gia góp ý báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban năm 2018, hội nghị tiếp tục lấy ý kiến đánh giá Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.
Trưởng Ban và các đồng chí Phó Trưởng ban đã trình bày báo cáo công tác, các ưu điểm cũng như nhược điểm và tự đánh giá xếp loại viên chức Lãnh đạo năm 2018 để tập thể viên chức và người lao động của Ban góp ý hoàn thiện báo cáo.

(Trưởng Ban - Lê Văn Hiến trình bày báo cáo trước toàn thể Hội nghị)

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, tập thẻ cán bộ viên chức và người lao động của Ban đều thống nhất và đánh giá cao kết quả trong công tác và các nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban năm 2018.
Hội nghị thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Hội nghị:phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do