• Ảnh 4
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 9
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 1
 • Ảnh 2
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hoạt động APMB
Tin Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình, dự án mới vốn ODA

08/11/2018
Ngày 7/11/2018 tại Hà Nội, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã phối hợp cùng Ban quản lý các dự án Lâm Nghiệp, Ban quản lý trung ương các dự án Thủy Lợi, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Nông thôn đã tổ chức hội nghị giao ban về trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình, dự án mới vốn ODA.
Thành phần tham dự có ông Lê Văn Hiến - Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; Ông Nguyễn Hồng Phương - Trưởng Ban quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Ông Vũ Xuân Thôn - Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp; Ông Lương Văn Anh - Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Nông thôn. Cùng đông đảo lãnh đạo, chuyên viên cùng các Cục Vụ liên quan.
Hội nghị tổ chức với mục đích trao đổi kinh nghiệm xây dựng và chuẩn bị các Chương trình.Dự án mới; Điều chỉnh FS và gia hạn Hiệp đinh.
Hội nghị diễn ra thành công, sôi nổi và thu được nhiều ý kiến đóng góp bổ ích, thiết thực.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị:
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do