• Ảnh 3
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 8
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 11
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Công đoàn

Hôi nghị Đại biểu Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp lần thứ I - nhiệm kỳ 2015-2020

22/04/2016

Hôi nghị Đại biểu Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp lần thứ I - nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 13/4/2016, Công đoàn Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức Hôi nghị Đại biểu Công đoàn lần thứ I - nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự hội nghị gồm có đại diện Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNN, ban lãnh đạo Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban chấp hành và các công đoàn viên thuộc Công đoàn cơ Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn, bàn biện pháp tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác còn lại của nhiệm kỳ khóa V (2015-2020), thông qua Kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2016, và Báo cáo góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hưởng nhiệm vụ nhiệm k�� 2016-2021 của BCH cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Bộ NN&PTNT là Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Bộ đã phát biểu đưa ra các đánh giá, nhận xét và góp ý cho BCH trong các hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ và mục tiêu hoạt động công đoàn Ban trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Lê Văn Hiến – Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp cũng đã phát biểu chỉ đạo tới BCH Công đoàn cùng toàn thể các đoàn viên Công đoàn Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp trong thơi gian tới phấn đấu là đơn vị Công đoàn vững mạnh.

Phần cuối của Hội nghị, Công đoàn Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Công đoàn năm 2015 và tổ chức bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ NN&PTNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Một số hình ảnh hội nghị:

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do