• Ảnh 3
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 10
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 1
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 7
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 9
 • Ảnh 6
 • Ảnh 2
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 4
 • Hoạt động APMB
Đảng ủy

Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

04/08/2015

Sáng 3/8 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức. Đến dự ĐH có đồng chí Cao Đức Phát UVBCHTW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Trong 2 ngày làm việc hôm nay và ngày mai Đại hội sẽ nghe Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; Báo cáo Tổng hợp các ý kiến góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Báo báo tóm tắt Tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020…

Toàn cảnh ĐH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT luôn coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hoàn thiện cơ chế chính sách triển khai trong toàn Ngành; toàn Đảng bộ đã tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT không ngừng đổi mới phương thức, nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã giúp cán bộ, Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ. Cụ thể: Chất lượng tăng trưởng của ngành tiếp tục được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất của ngành đã tăng từ 57% năm 2010 lên 67,8% năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 19 tỷ 150 triệu đô la năm 2010 lên 30 tỷ 860 triệu đô la, tăng bình quân 12,5%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra đến năm 2015 đạt 21 tỷ đô la. Các tiêu chí khác như giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng mức thu nhập bình quân của người dân nông thôn, tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNTnhấn mạnh, thực hiện kết quả tổ chức Đại hội ở cơ sở, đến nay 60 trên 60 đảng bộ, chi bộ đã tiến hành xong Đại hội theo đúng quy định của Trung ương. Chất lượng Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng cao một bước đáng kể được  thể hiện ở chất lượng Văn kiện trình Đại hội và chất lượng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội của 60 đơn vị đã bầu ra được 374 đồng chí cấp ủy viên. Phát biểu khai mạc Đại hội, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nêu rõ: ‘Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn bộ Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là dịp để toàn bộ cán bộ, đảng viên biểu thị quyết tâm chính trị cao nhất trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị nặng nề nhưng vẻ vang của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ 2 có nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng. Trong đó tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, và góp ý văn kiện trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng’.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cấp ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X). Tiếp tục thực hiện những nội dung về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)./.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do