• Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 1
 • Ảnh 9
 • Ảnh 4
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 6
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Đảng ủy

VP Đảng Ủy Ban - Triên khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

08/07/2016

TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 
Đ/c Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ về quán triệt
và truyền đạt những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

          Ngày 22/03/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng).

Thực hiện văn bản số 29-KH/BCSĐ ngày 20/4/2016 của Ban cán sự Đảng, KH số 09-KH/ĐU ngày 11/5/2016 của Đảng ủy Bộ NN và PTNT về Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hôm nay ngày 07/07/2016,Đảng ủy Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Ban.

Đồng chí Lê Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chủ trì Hội nghị.

Hội nghị rất vinh dự được đ/c Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ về quán triệt và truyền đạt những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Ban đề nghị:

1.     Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động: Ban chi ủy các Chi bộ, BCH Chi đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên cơ sở tích hợp ba Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên trực tiếp và Nghị quyết Đại hội của cấp mình, Chương trình hành động cần bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện cụ thể cơ quan, đơn vị; Chú trọng đề ra các giải pháp thiết thực, có lộ trình để giải quyết những vấn đề lớn, cấp bách nhằm thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của người đứng đầu.

Viết bài thu hoạch cá nhân: Các đ/c cán bộ đảng viên sau khi tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạh cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp phát triển đất nước mà Đảng ta đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII và liên hệ thực tiễn công tác. Ban chi ủy các Chi bộ đôn đốc, thu và nộp Chương trình hành động và Bài thu hoạch cá nhân về Đảng ủy Ban trước ngày 15/7/2016.

 

Nguồn: Văn phòng Đảng Ủy Ban
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do