• Ảnh 3
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 10
 • Ảnh 8
 • Ảnh 6
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Ảnh 9
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 4
 • Ảnh 1
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 2
 • Ngành NN&PTNT
Đảng ủy

Triển khai học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ năm, khóa XII

15/08/2017
 TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ NĂM, KHÓA XII

 

          Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương, khóa XII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết TW 5 khóa XII); Căn cứ Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUK ngày 10/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và chỉ đạo của Ban cán sự và Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT về quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Hôm nay ngày 14/08/2017, Đảng ủy Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương khóa XII” cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Ban.

Đồng chí Lê Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chủ trì Hội nghị.

Hội nghị rất vinh dự được đ/c Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ về quán triệt và truyền đạt những nội dung cốt lõi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm:

-         Kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Bộ chính trị, Ban bí thư năm 2016.

-         Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa”.

-         Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa”.

-         Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Tham dự hội nghị có gần 90 cán bộ đảng viên (có một số đồng chí Cấp uỷ, Lãnh đạo Ban đã tham gia Hội nghị do Ban cán sự, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức vào ngày 3/8/2017).

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Ban đề nghị:

1.     Ban chi ủy các Chi bộ xây dựng “Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII”. Hoàn thành và nộp về Đảng ủy Ban trước ngày 20/8/2017.

2.     Viết “Bài thu hoạch cá nhân về học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII”: Ban chi ủy các Chi bộ đôn đốc Đảng viên chi bộ hoàn thành Bài thu hoạch (theo mẫu trên trang Website của Ban). Hoàn thành và nộp về Ban chi ủy các Chi bộ trước ngày 20/8/2017.

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do