• Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Hệ thống Biogas
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 3
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Ảnh 5
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 9
 • Ảnh 11
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ảnh 4
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động APMB
Đoàn Thanh niên

Đoàn thanh niên - Quyết định công nhận Ban chấp hành chi đoàn BQLDA Nông nghiệp khóa IX 2017-2019 và Quy chế hoạt động

02/06/2017
- Nội dung Quyết định công nhận Ban chấp hành và chức danh trong ban chấp hành chi đoàn BQLDA Nông nghiệp khóa IX 2017-2019 xem tại đây
- Quy chế hoạt động của Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban quản lý các dự án Nông nghiệp khóa IX nhiệm kỳ 2017-2019 xem
tại đây


phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do