• Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 7
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 3
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 9
 • Ảnh 2
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ngành NN&PTNT
Các thông báo khác

Dự án CRSD - Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm gói CS.51/NSP/PCU

22/01/2016

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ BÀY TỎ QUAN TÂM

Ban quản lý Trung ương Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) xin thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn trong nước quản lý và quy hoạch tổng hợp ven bờ 2 (CS.51/NSP/PCU)

2.  Tên dự án: Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

3. Thời gian nhận HSBTQT: từ ngày 30 tháng 12 năm 2015 đến trước 10h ngày 18 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

4.  Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 18 tháng 01 năm 2016.

Thông tin đã đăng tải trên Báo đấu thầu số 250 ngày 30/12/2015 và trang website của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp ngày 29/12/2015.

Nay Ban quản lý Trung ương Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Hồ sơ bày tỏ quan tâm được gửi dưới dạng văn bản (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bằng fax hoặc thư điện tử) trước 10h ngày 05 tháng 02 năm 2016.

 (Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do