• Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 9
 • Ảnh 1
 • Ảnh 4
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 11
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Ảnh 6
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 8
 • Ảnh 3
 • Hoạt động APMB
Kế hoạch đấu thầu

Thông báo mời thầu - Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy Sản 1. Địa chỉ: Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng,

07/05/2015

Thông báo mời thầu

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tín dụng số 5113-VN ngày 9/8/2012. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây. 

2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại (Chủ dự án hoặc Chủ quản dự án).

3. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án nông nghiệp, Ban quản lý Trung ương dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Hợp đồng số PR.16/PIE/PCU: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy Sản 1. Địa chỉ: Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, gồm các hạng mục sau:

- Các công trình sửa chữa cải tạo: Nhà C1 và Nhà C2.

- Các hạng mục xây mới: Nhà C3, Ao chứa nước thải, Bể chứa nước đầu nguồn, Bể xử lý sơ bộ và nhà trạm bơm.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp khí và Hệ thống cấp nhiệt.

4. Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ như mục 5 dưới đây kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2015, với một khoản lệ phí không hoàn lại là một triệu (1.000.000) VNĐ cho một bộ hồ sơ:

- Bằng tiền mặt; hoặc

- Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng: 1506201024800, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

- Hồ sơ thầu có thể được gửi bằng đường bưu điện với chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về việc mất tài liệu hay chậm trễ trong giao nhận.

5. Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo Bảo đảm dự thầu có giá trị như quy định trong gói thầu.  Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 9h00’ ngày 07 tháng 6 năm 2015.  Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự. 

Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu :

Ban Quản lý dự án TW dự án CRSD, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Người nhận: Phạm Quang Toản, Giám đốc ban quản lý TW dự án CRSD.

Địa chỉ : Phòng 808, Tầng 8, Nhà liên cơ 2, Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại : (04)3728.6576 – 3728.6484                                    Fax : 04.3728.6483

Email : pcu@crsd.gov.vn

Nguồn: Dự án CRSD
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do