• Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 6
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng k��t hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 9
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • Ảnh 10
 • Ảnh 1
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 11
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ngành NN&PTNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

DA VnSAT - PPMU Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói Đánh giá độc lập về mức độ áp dụng của nông dân (CQS40)

05/04/2018

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu Đánh giá độc lập về mức độ áp dụng của nông dân (CQS40)

Dự án: Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang

 

            Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “ Tư vấn đánh giá độc lập mức độ áp dụng của nông dân (CQS40” thuộc Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững Việt Nam,

            Ban Quản lý dự án VnSAT Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu nêu trên với những nội dung sau:

            1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và được trao hợp đồng:

            - Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển Nông nghiệp Nông thôn Miền Bắc.

            - Giá đề nghị trúng thầu: 1.917.938.000 VNĐ (Một tỷ, chín trăm mười bảy triệu, chín trăm ba mươi tám ngàn đồng).

            - Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 03/2018 đến tháng 11/2020

            2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

 

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được lựa chọn

1. Công ty Tư vấn Quốc tế VICA

Nhà thầu được đánh giá xếp hạng năng lực, kinh nghiệm thấp hơn nhà thầu trúng thầu

2. Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN (ASEC)

Nhà thầu được đánh giá xếp hạng năng lực, kinh nghiệm thấp hơn nhà thầu trúng thầu

3. Công ty TNHH Công nghệ AQUAFISH.

Nhà thầu được đánh giá xếp hạng năng lực, kinh nghiệm thấp hơn nhà thầu trúng thầu

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do