• Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 4
 • Ảnh 1
 • Ảnh 9
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 10
 • Ảnh 5
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 11
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 8
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - PPMU Gia Lai thông báo mời thầu gói Nâng cấp vườn ươm cây giống

11/10/2017

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Gia Lai

 Thông báo mời thầu

 Dự án: Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số: Cr 5704-VN.

 Tên hợp đồng: Nâng cấp vườn ươm cây giống.

Số tham chiếu (Theo Kế hoạch đấu thầu): XL19.

 1.         Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, khoản tín dụng số Cr 5704-VN, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho Nâng cấp vườn ươm cây giống.

 2.         Thay mặt cho Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Gia Lai mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho công tình Nâng cấp vườn ươm cây giống; Bao gồm các hạng mục chính: Nâng cấp vườn ươm cây giống Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng tình Gia Lai tại xã Chư Á thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và Nâng cấp vườn ươm cây giống Viện Nghiên cứu Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, tại thị trấn Ia Kha huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai. Thời gian xây dựng là 6 tháng, dự kiến từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018. 

 3.         Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

 4.         Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·        Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ít nhất là 5 (năm) năm tính đến thời điểm nộp Hồ sơ dự thầu; Đã thực hiện thành công ít nhất 2 (hai) hợp đồng tương tự trong vòng 3 năm lại đây.

·        Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 8,7 tỷ VNĐ (Tám tỷ bảy trăm triệu đồng) tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng 03 (ba) năm qua (2014,2015,2016). Có nguồn lực tài chính giá trị: 2,0 tỷ VNĐ (Hai tỷ đồng). Hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước trong vòng ba năm lại đây.

 

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

 

5.       Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Gia Lai:

Ông Nghiêm Viết Hùng – Cán bộ mua sắm; Email: nghiemhungdanngl@gmail.com  và kiểm tra Hồ sơ mời thầu từ ngày 11/10/2017 đến 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2017, trong giờ hành chính (buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 04 giờ 30 phút) tại địa chỉ: Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Gia Lai - Số 99 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 6.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại  là 1.000.000 VND bằng tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức: Trực tiếp, gửi bằng đường bưu điện với chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

 7.         Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây:

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Gia Lai; Phòng Mua sắm Kế hoạch.

Người nhận: Ông Nghiêm Viết Hùng – Cán bộ mua sắm.

Số 99 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Không muộn hơn 09 giờ ngày 10/11/2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây:

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Gia Lai;

Số 99 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2017.

 8.         Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

 9.         Địa chỉ nhắc đến ở trên là: Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Gia Lai; Phòng Mua sắm Kế hoạch.

Người nhận: Ông Nghiêm Viết Hùng – Cán bộ mua sắm.

Số 99 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0269 3828 050; Fax: 0269 3828 060; E-mail: vnsatgialai@gmail.com

 

BQLDA Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Gia Lai

Giám đốc

Trương Phước Anh

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do