• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Ảnh 11
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 8
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 7
 • Ảnh 6
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 5
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

CRSD - Thư mời bày tỏ quan tâm tư vấn cá nhân gói CS.65/PCF/PCU

03/10/2018

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Tư vẤn nghiên cỨu và đỀ xuẤt chi tiẾt hưỚng dẪn thỰc hiỆn ĐiỀu 10 LuẬt thỦy sẢn (sỬa đỔi) năm 2017 vỀ đỒng quẢn lý trong bẢo vỆ nguỒn lỢi thỦy sẢn

(CS. 65/PCF/PCU)

 

 

Quốc gia:                        VIỆT NAM

Tên dự án:                     NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN       VỮNG (CRSD)

Nguồn tài trợ:                IDA

Khoản tín dụng số:       5113-VN

Tên dịch vụ tư vấn:       Tư vẤn nghiên cỨu và đỀ xuẤt chi tiẾt hưỚng dẪn thỰc hiỆn ĐiỀu 10 LuẬt sỬa đỔi thỦy sẢn năm 2017 vỀ đỒng quẢn lý trong bẢo vỆ nguỒn lỢi thỦy sẢn

Số tham chiếu:               CS. 65/PCF/PCU

 

Chính phủ Việt Nam nhận được tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững và dự định dùng một phần tài trợ này cho dịch vụ tư vấn.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) nhằm nghiên cứu, tư vấn và soạn thảo đề xuất các nội dung chủ yếu của tài liệu hướng dẫn thi hành Luật Thuỷ sản mới liên quan đến triển khai giao quyền để thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ  nguồn lợi thuỷ sản. Thời gian huy động là 03 tháng – người (liên tục) bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 theo sự phân công của Ban quản lý Dự án Trung ương (PCU).

Ban quản lý Dự án Trung ương mời các tư vấn cá nhân hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm tới việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm có thể cung cấp thông tin chứng minh mình có đủ năng lực cần thiết và kinh nghiệm tương ứng để thực hiện Dịch vụ. Tiêu chí tuyển chọn như sau:

(i) Trình độ từ thạc sỹ trở lên chuyên ngành luật hoặc luật sư; có kinh nghiệm từ 20 năm trở lên trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng chính sách, pháp luật và soạn thảo tài liệu hướng dẫn để triển khai thi hành luật;

(ii) Đã tham gia thực hiện ít nhất 01 đề tài/dự án/hợp đồng nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng chính sách trong ngành nông nghiệp, thuỷ sản; ưu tiên kinh nghiệm nghiên cứu chính sách giao quyền và đồng quản lý trong lĩnh vực thuỷ sản;

(iii) Ưu tiên kinh nghiêm về nghiên cứu và xây dựng chính sách trong các dự án do Ngân hàng Thế giới/ADB hoặc các tổ chức nước ngoài tài trợ;

(iv) Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và các ứng dụng văn phòng và phần mềm xử lý số liệu trên máy tính.

Các tư vấn quan tâm cần lưu ‎ý đoạn 1.9 trong Hướng dẫn Tuyển chọn và thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện, xuất bản tháng 5/2004, điều chỉnh ngày 1/10/2006 và 1/5/2010 (“Hướng dẫn Tư vấn”) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn Tư vấn cá nhân (IC) quy định trong Hướng dẫn Tư vấn.

Thông tin chi tiết có thể được tìm hiểu tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc (từ 8h30 đến 16h30).

 

Người nhận: Phạm Ngọc Sao – Giám đốc Dự án

Ban quản lý Trung ương Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Phòng 808, Tầng 8, Tòa nhà Liên cơ 2, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: (+84) 2437286576

E-mail: pcu@crsd.gov.vn

 

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi đến địa chỉ dưới đây dưới dạng văn bản (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử) trước 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2018. Thời gian dừng thu nhận các Hồ sơ quan tâm có thể kết thúc sớm hơn trường hợp Bên mời thầu đã nhận đủ hồ sơ ứng viên.

 

Lưu ý

 

Để đảm bảo Hồ sơ bày tỏ quan tâm cung cấp đủ thông tin giúp cho việc đánh giá tính hợp lệ và năng lực của Bên tư vấn, Tư vấn được khuyến khích nộp bản kê khai lý lịch công tác (CV) theo mẫu của Ngân hàng Thế giới có tại địa chỉ trên đây hoặc có trong tài liệu "Standard Request for Proposals" được đăng tải trên website của Ngân hàng Thế giới tại địa chỉ http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:21996667~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266~isCURL:Y,00.html

 

Tư vấn cũng được khuyến khích cung cấp kèm theo CV bản sao hợp lệ các bằng cấp, giấy tờ có liên quan để  phục vụ công tác xét thầu.

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do