• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 1
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 6
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 4
 • Ảnh 2
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 11
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 9
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 7
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 3
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - PPMU Kon Tum Thông báo mời thầu gói Nâng cấp vườn ươm tư nhân Quý Hà và Minh Trưởng

21/06/2018
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Khoản  vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: Cr 5704-VN 

 

Tiêu đề Hợp đồng: Nâng cấp vườn ươm tư nhân Quý Hà và Minh Trưởng

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): XLKT01

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tín dụng số Cr 5704-VN, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng Nâng cấp vườn ươm tư nhân Quý Hà và Minh Trưởng. Số hiệu: XLKT01.

 2. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Kon Tum mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Nâng cấp vườn ươm tư nhân Quý Hà và Minh Trưởng .

-         Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo vườn ươm và các hạng mục phụ trợ cho cơ sở ươm cây giống Quý Hà (Địa chỉ: Số 181 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) và cơ sở ươm giống Minh Trưởng (Địa chỉ: Thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng

 3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Chào hàng cạnh tranh được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

 4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Có kinh nghiệm thi công các công trình có tính chất tương tự trong ba (3) năm vừa qua, 02 công trình tương tự trong 03 năm gần đây đã hoàn thành. Nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh như: bản sao các hợp đồng tương tự (có xác nhận nghiệm thu khối lượng đạt tối thiểu 70% giá trị HĐ), thanh lý hợp đồng.

- Có các báo cáo về tình hình tài chính của Nhà thầu trong ba (3) vừa qua (báo cáo tình hình tài chính được chứng thực bởi cơ quan/tổ chức có thẩm quyền như kiểm toán, cơ quan thuế…).

- Có bằng chứng có đủ vốn lưu động cho Hợp đồng này (tiền mặt, khả năng vay tín dụng ngân hàng và các nguồn tài chính khác): Tổng giá trị vốn lưu động và/hoặc tín dụng ngân hàng (đã trừ đi cam kết theo các hợp đồng khác và không kể tạm ứng theo hợp đồng này) của nhà thầu phải lớn hơn hoặc bằng 300.000.000  VND.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời chào giá.

 5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ địa chỉ dưới và kiểm tra Hồ sơ mời chào giá trong giờ hành chính từ 07.30 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

Bà Trương Thị Thùy Nga, Cán bộ mua sắm.

Địa chỉ : 37 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0260.6250007;       Fax           :  0260.6250008;

             Email :         vnsatkontum@gmail.com

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể nhận một bộ Hồ sơ mời chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới, Hồ sơ mời chào giá được phát hành miễn phí. Hồ sơ mời chào giá sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: trực tiếp/gửi bằng đường bưu điện với chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu Hồ sơ mời chào giá bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

 7. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 7 năm 2018. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào ��úng 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 7 năm 2018 tại địa chỉ:  

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ : 37 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

                 Điện thoại : 0606.250007;       Fax           :  0606.250008;

                 Email :         vnsatkontum@gmail.com

8. Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)  tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ : 37 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

                 Điện thoại : 0606.250007;       Fax           :  0606.250008;

                 Email :         vnsatkontum@gmail.com

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do