• Hệ thống Biogas
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 6
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 10
 • Ảnh 7
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 3
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 9
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

DA LIFSAP - PPMU Long An Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói Thu��́c sát trùng (dùng trong chăn nuôi)

10/09/2018

THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1. Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) bằng những đồng tiền khác nhau để chi cho Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm khoản vay bổ sung (Cr.5692-VN). Một phần số tiền của khoản tín dụng này được dự định dùng cho các khoản thanh toán hợp lệ cho Hợp đồng sử dụng Thư mời chào giá này.

2. Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung tỉnh Long An thông báo gia hạn, mời các Nhà cung ứng, Công ty có đủ tư cách hợp lệ, có uy tín, đủ năng lực gửi bản chào giá cung cấp hàng hóa sau:

TT

Danh mục hàng hóa/ Thiết bị

ĐVT

Số lượng

1

 Thuốc sát trùng (dùng trong chăn nuôi)

Lít

5.000

3. Thời gian gia hạn phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 8 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2018 đến trước 9 giờ 00 ngày 21 tháng  9 năm 2018 (trong giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

4. Hạn chót để nộp chào giá là trước 9 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2018. Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự tham gia của đại diện các Công ty vào lúc 9 giờ 00 cùng ngày 21 tháng 9 năm 2018.

5. Giá bán 01 hồ sơ: Miễn phí

6. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

8. Địa chỉ liên hệ:

Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung tỉnh Long An (Ban QLDA LIFSAP tỉnh Long An).

Địa chỉ: số 8T, Quốc lộ 1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272.3525020 - Fax: 0272.3825454 - Email: lifsapla@yahoo.com.vn

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do