• Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 1
 • Ảnh 7
 • Ảnh 3
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

Da VnSAT - PPMU An Giang thông báo mời thầu gói Tài liệu truyền thông về nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo - HH02A

21/08/2020
 THÔNG BÁO mời CHÀO hàng cạnh tranh

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

 

Tên Dự án: Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)

Khoản vay số: Cr 5704-VN

Tiêu đề Hợp đồng: Tài liệu truyền thông về nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): HH02A

 

1.  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng số CR.5704-VN của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) tài trợ cho Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam một phần khoản tín dụng này sẽ được dành để chi trả các khoản chi hợp lệ cho hợp đồng: Tài liệu truyền thông về nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo.

2.  Thay mặt cho Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh An Giang, Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp  bền vững tại Việt Nam nay mời nhà thầu nộp hồ sơ chào giá cho gói thầu: “Tài liệu truyền thông về nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo”.

3.  Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Chào hàng cạnh tranh được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.  Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Báo cáo tài chính trong 03 năm (2017, 2018, 2019) đã được kiểm toán hoặc cơ quan thuế xác nhận không nợ thuế trong năm gần nhất để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà thầu là lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

- Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 3 năm gần đây nhất (2017, 2018, 2019) bằng hoặc lớn hơn 2 tỷ VNĐ.

- Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao, hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác như các hợp đồng đang thực hiện, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là 250.000.000 VNĐ.

- Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 02 (hai) hợp đồng truyền thông thuộc lĩnh vực nông nghiệp đã được thực hiện thành công trong vòng 03 (ba) năm (2017, 2018, 2019) vừa qua, và có tính chất tương tự như hàng hoá được đề xuất. Trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn 0,8 tỷ VNĐ. Tính chất tương tự phải dựa trên quy mô, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc đặc tính khác.

 

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn .

6.  Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể nhận một bộ thư mời chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách tới web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu thư mời chào giá bị giao muộn..

            

7.  Hồ sơ chào giá phải được gửi tới web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn trễ nhất là vào lúc 14 giờ 00 ngày 29 tháng 8 năm 2020. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai trên web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn   vào lúc 14 giờ 05 ngày 29/8/2020.

8.  Địa chỉ liên hệ:

Ban quản lý dự án VnSAT An Giang.

Địa chỉ: số 07 Lê Triệu Khiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Địa chỉ e-mail: vnsatangiang@gmail.com

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do