• Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 11
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 6
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 4
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 8
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động APMB
Thông báo trúng thầu

DA CRSD - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thiết bị nâng cấp phòng thí nghiệm cho Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định Nuôi trồng thủy sản – Giai đoạn 2

03/11/2017

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu Thiết bị nâng cấp phòng thí nghiệm cho Trung tâm khảo nghiệm,

 kiểm nghiệm, kiểm định Nuôi trồng thủy sản

– Giai đoạn 2 (PR.27/EDOF-2/PCU)

Thuộc dự án: Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

 

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-DANN-KHKT ngày 03/11/2017 của Trưởng Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu Thiết bị nâng cấp phòng thí nghiệm cho Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định Nuôi trồng thủy sản – Giai đoạn 2 (PR.27/EDOF-2/PCU) - Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)”, Ban Quản lý Trung ương dự án CRSD thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu trên với những nội dung sau:

1.                             Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật;

- Địa chỉ: Số 70 Hàng Mã, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Giá trúng thầu: 2.232.990.000 VNĐ;

- Nguồn vốn: IDA (vốn vay WB);

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2.     Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu:

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Đông

Đề xuất kỹ thuật không đạt yêu cầu

2

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện

Giá dự thầu cao hơn Nhà thầu trúng thầu

Ban quản lý Trung ương dự án CRSD thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết./.

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do