• Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 7
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 9
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 3
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 10
 • Ảnh 4
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 6
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 1
 • Ảnh 2
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo trúng thầu

VnSAT- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu (XL06-CT) CSHT, thiết bị HTX Trung Hưng

12/06/2019
 Ban quản lý dự án VnSAT Cần Thơ Thông báo số 50/TB-BQLDA ngày 12 tháng 06 năm 2019 về kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu:  thi công xây lắp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL06-CT), công trình: Tiểu dự án Xây dựng CSHT, thiết bị Hợp tác xã Trung Hưng, Xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. (File đính kèm).
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do