• Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Ảnh 8
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 11
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 6
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 10
 • Hoạt động APMB
Thông báo trúng thầu

VnSAT- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu (XL06-CT) CSHT, thiết bị HTX Trung Hưng

12/06/2019
 Ban quản lý dự án VnSAT Cần Thơ Thông báo số 50/TB-BQLDA ngày 12 tháng 06 năm 2019 về kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu:  thi công xây lắp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL06-CT), công trình: Tiểu dự án Xây dựng CSHT, thiết bị Hợp tác xã Trung Hưng, Xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. (File đính kèm).
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do