• Ảnh 6
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Ảnh 2
 • Ảnh 1
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 4
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Ảnh 7
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Quy đ��nh chính sách

Thông tư - 19/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung của quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước

18/03/2016
nội dung thông tư
data/XFinder/files//19-TT-BTC.pdf
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do