• Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 6
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 7
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Ảnh 2
 • Hệ thống Biogas
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 5
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 4
 • Ngành NN&PTNT
Quy định chính sách

DA LIFSAP - PPMU Hải Phòng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu xây lắp 2018

05/01/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

GÓI THẦU XÂY LẮP 2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 6, phố Chiêu Hoa, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại/Fax/Email: 0225.541255/ 0225.541255/ lifsaphaiphong@gmail.com

1.  Tên gói thầu:

    Cải tạo, nâng cấp Cửa hàng Tư vấn và giới thiệu sản phẩm Trung tâm Khuyến nông (HP-LIFSAP-AF-11-XL-2017):

-       Nội dung quy mô xây dựng: Nâng cấp Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm (2 tầng) gồm: Tầng 1 phòng trưng bày và giới thiệu sản phầm, kho lạnh và khu để xe cơ quan; Tầng 2 phòng Hội thảo, ký kết hợp đồng, phòng làm việc và khu vệ sinh.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2.  Tên dự án: Khoản vay bổ sung dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm (LIFSAP).

3.  Nguồn vốn: IDA

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5.  Phương thực lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6.  Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 9h ngày 08/01/2018 đến trước 9h ngày 18/01/2018 (trong giờ hành chính).

7.  Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Ban quản lý dự án LIFSAP Hải Phòng – Số 6, phố Chiêu Hoa, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng.

8.  Giá bán 01 bộ hồ sơ: Phát hành miễn phí

9.  Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10.  Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 18/01/2018.

11.  Thời điểm mở thầu: 9 giờ 10 phút, ngày 18/01/2018.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2018

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do