• Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 3
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 8
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Ảnh 5
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo từ Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

P QLTV&XDCTDA - QĐ 1162/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

14/08/2017
 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho 48 địa phương khó khăn về ngân sách

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1162/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương nghèo, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 như sau:

- Hỗ trợ 48 địa phương khó khăn về ngân sách có thêm nguồn lực tăng cường giải ngân phần vốn nước ngoài (khoảng 54.000 tỷ đồng) của các nhà tài trợ quốc tế.

- Tiếp tục bổ sung khoảng 6.976 tỷ đồng vốn đối ứng để hoàn thành 300 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020.

- Thực hiện các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 thực sự quan trọng được ký kết hiệp định tài trợ.

- Các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 3.024 tỷ đồng vốn đối ứng.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 10.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.

Xem chi tiết nội dung Chương trình tại Quyết định 1162/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 08/8/2017).

 

Bài đăng Lê Hoài Thu – Chuyên viên Phòng QLTV&XDCTDA

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do