• Ảnh 11
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 2
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 7
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 4
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ngành NN&PTNT
Tin Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

DA VnSAT - Lãnh đạo Ban APMB đã có chuyến thăm và thảo luận về triển vọng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam

26/06/2017
 Thăm và làm việc với viện lúa quốc tế IRRI

 Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật của viện IRRI cho dự án VNSAT, ngày 05/6/2017, Lãnh đạo Ban APMB đã có chuyến thăm và thảo luận về triển vọng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam. Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi thăm khu lưu giữ gen giống lúa, khu thí nghiệm và nghe trình bày về các thành tựu của viện.
Chuyến đi thành công tốt đẹp và mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa 2 bên.

 

Thảo luận tại hội trường

 

 

 

 

 

Thăm ngân hàng giống lúa

 

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do