• Ảnh 9
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 3
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Ảnh 2
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ngành NN&PTNT
Tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường phối hợp công tác về lĩnh vực Nông nghiệp và Tài nguyên, môi trường

13/07/2017
Ngày 12/7, tại Hà Nội Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 bên, nâng cao tính chủ động về quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực mỗi ngành phụ trách, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong quản lý Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành thông suốt của Chính phủ từ Trung ương đến địa phương.

Hai bên sẽ tăng cường phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như: bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên nước, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 2 Bộ; thanh kiểm tra hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường; chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đào tạo bồi dưỡng nguồn lực và hợp tác quốc tế…

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, quan hệ giữa 2 Bộ là mối quan hệ hữu cơ, mang tính chất tương trợ lẫn nhau. Nếu nông nghiệp phát triển bền vững sẽ đảm bảo về môi trường. Ngược lại nếu môi trường được đảm bảo sẽ góp phần giúp nông nghiệp phát triển bền vững. Chương trình ký kết sẽ góp phần cụ thể hóa những lĩnh vực mà mỗi ngành quản lý, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong bối cảnh hiện nay…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, Chương trình ký kết là những nhóm việc cụ thể để 2 bên căn cứ triển khai thời gian tới, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước của 2 Bộ đồng thời tham mưu Chính phủ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và trách nhiệm trước người dân. Bộ Nguyễn Xuân Cường cam kết sẽ quán triệt những nội dung đã ký kết đến các đơn vị của Bộ, yêu cầu thực hiện hiệu quả những cam kết này; đồng thời chỉ đạo hệ thống quản lý Nhà nước chuyên ngành của nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương cùng tổ chực thực hiện.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, việc phối hợp giữa 2 bên sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến 2 Bộ hiện nay, hướng đến đảm bảo lợi ích của người và toàn xã hội. Trên cơ sở này thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn  và tài nguyên, môi trường./.

Nguồn: Văn phòng Bộ NN&PTNT
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do