• Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 10
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 5
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 7
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 11
 • Ảnh 9
 • Ảnh 2
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 4
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Hoạt động APMB
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

DA BĐKH miền núi phía Bắc - Bàn giao sản phẩm dự án Tăng cường cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc sang Tổng cục phòng, chống thiên ta

11/10/2017

Bàn giao sản phẩm dự án Tăng cường cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc sang Tổng cục phòng, chống thiên tai – Bộ NN&PTNT

Vào hồi 14h00 ngày 9/10/2017, tại Văn phòng Tổng cục phòng, chống thiên tai - Bộ NN&PTNT đã diễn ra buổi lễ bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc giữa đại diện của Nhà tài trợ UNDP, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Tổng cục thủy lợi. Đại diện UNDP là ông Đào Xuân Lai, trưởng phòng BĐKH và môi trường. Đại diện dự án là ông Trần Văn Lam, giám đốc dự án. Đại diện Tổng cục thủy lợi là ông Bùi Quang Huy, Phó giám đốc trung tâm chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và sử dụng các sản phẩm này.

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua 2 nhà quản lý là Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Mục tiêu chính của dự án là tăng cường khả năng phục hồi và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương cho cơ sở hạ tầng nông thôn thông qua các giải pháp với chi phí thấp và thân thiện với môi trường (giải pháp xanh) đồng thời nghiên cứu và đề xuất các khuyến nghị về chính sách để thích ứng với BĐKH và áp dụng công nghệ sinh học chi phí thấp để tăng khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp trung ương và cấp tỉnh về ứng phó biến đổi khí hậu.

Các sản phẩm chính được bàn giao bao gồm Trang WebGIS bao gồm Cơ sở dữ liệu không gian và Atlas bản đồ rủi ro sạt lở đất và lũ quét cho 15 tỉnh, các loại báo cáo kỹ thuật và tập bản đồ rủi ro thiên tai. Cơ sở dữ liệu không gian và Atlas bản đồ rủi ro sạt lở đất và lũ quét cho 15 tỉnh bao gồm các tập bản đồ thân thiện với người dùng và thể hiện được các thông tin rủi ro để các cơ quan chính phủ có thể sử dụng cho các hoạt động quy hoạch, đầu tư và xác định ưu tiên; cung cấp công cụ không gian địa lí minh họa thực trạng dễ bị tổn thương và rủi ro tương ứng phục vụ việc ra quyết định công tác quy hoạch, lập kế hoạch, xây dựng chính sách và ưu tiên đầu tư ở địa phương đến năm 2025 tầm nhìn 2050. Hiện nay, GEF tiếp tục tài trợ cho Việt Nam một dự án đánh giá tính dễ bị tổn thương cho các tỉnh khu vực miền Trung. Các sản phẩm của dự án sẽ là một đầu vào hữu ích và là tài liệu tham khảo tốt để thực hiện dự án tiếp theo này và sử dụng để xem xét và điều chỉnh, sửa đổi các chính sách về cơ sở hạ tầng nông thôn cho phù hợp với thực tiễn biến đổi khí hậu hiện nay.  phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do