• Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 8
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 7
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 3
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Hình ảnh

Hội nghị Tổng kết năm 2013 và kế hoạch năm 2014

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do