• Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 2
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 4
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 1
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 7
 • Ảnh 11
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Hình ảnh

Hội nghị Tổng kết năm 2013 và kế hoạch năm 2014

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do