• Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Hệ thống Biogas
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 4
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 7
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Ảnh 9
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Hình ảnh

Tập huấn công tác Giám sát và Đánh giá

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do