• Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 8
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 1
 • Ảnh 10
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 9
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 4
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Ảnh 6
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ngành NN&PTNT
Đảng ủy

ĐH Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020: Quyết tâm thực hiện thắn lợi mục tiêu tái cơ cấu Ngành gắn với xây dựng nông thôn mới

07/08/2015

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM)”, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 – 2015), mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2010 – 2015

Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương Đảng thành cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành, góp phần giữ vững ổn định KT-XH.

Đặc biệt là hoàn thành khối lượng lớn các văn bản pháp luật, rà soát, kiểm tra quy hoạch lại SX phù hợp, tạo điều kiện cho các lĩnh vực của ngành phát triển. Bộ đã được Chính phủ phê duyệt, triển khai Đề án tái cơ cấu ngành NN-PTNT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM. Tham gia nhiều dự án đầu tư cho chương trình MTQG về xây dựng NTM, làm tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực, tham mưu cho Bộ Chính trị về xây dựng NTM.

Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, ổn định SX, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn. Qua 5 năm triển khai chương trình NTM, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn đã giảm trung bình 1,75%/năm. Đến năm 2015, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 86%, tăng 11% so với năm 2010. Dự kiến năm 2015, có 100% số xã phê duyệt quy hoạch NTM, 95% số xã phê duyệt đề án xây dựng NTM, bình quân mỗi xã trên toàn quốc đạt 12 tiêu chí, tăng 7,38% so với năm 2010, phấn đấu mục tiêu đạt 20% số xã NTM trên toàn quốc hoàn thành 19 tiêu chí…

Đối với thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ngành, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Bộ đã điều chỉnh, rà soát quy định quản lí chuyên ngành theo hướng phù hợp với cam kết quốc tế, đẩy mạnh thương mại quốc tế, thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn… Với các giải pháp đó, Bộ đã thực hiện và cơ bản đạt hoặc vượt kế hoạch một số chỉ tiêu kế hoạch ngành đề ra trong nhiệm kỳ như: Tốc độ tăng GDP khu vực nông, lâm, ngư nghiệp và thủy sản đạt trung bình 3,12%/năm (so với chỉ tiêu từ 2,6 – 3%/năm); giá trị SX toàn ngành (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 3,85%; kim ngạch XK tăng từ 19,15 tỉ USD năm 2010 lên 30,86 tỉ USD năm 2014 (dự kiến đạt 31 tỉ USD năm 2015), tăng bình quân 12,5%/năm (so với chỉ tiêu đến năm 2015 đạt 21 tỷ USD)…

Một số lĩnh vực quan trọng của ngành như trồng trọt tiếp tục tăng trưởng vững chắc, đạt và vượt mục tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng giá trị SX bình quân 3,42%/năm, góp phần ổn định an ninh lương thực, đẩy mạnh XK.

Thủy sản đã phát huy được lợi thế cả về khai thác và nuôi trồng, đạt tốc độ tăng giá trị SX bình quân 5,5%/năm, với nhiều mặt hàng có giá trị cao, đem lại siêu lợi nhuận cho người nuôi. Lâm nghiệp đã được triển khai đồng bộ kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng, độ che phủ rừng năm 2015 dự kiến đạt 42%, đạt chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra, giá trị SX lâm nghiệp trung bình tăng 5,64%/năm. Các lĩnh vực diêm nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản, chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng và đi vào bền vững. Đối với công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các nghị quyết TƯ Khóa XI, triển khai rộng khắp quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phê bình và tự phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát được chủ động thực hiện kịp thời.

Ghi nhận thành tích đã đạt được, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã có quyết định khen thưởng và tặng cờ cho Đảng bộ Bộ NN-PTNT vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu

Trên cơ sở phân tích đánh giá dự báo tình hình mới, Đại hội đã thống nhất với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM; Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của ngành; kết hợp khai thác nội lực với thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, trong đó chú trọng vào chất lượng tăng trưởng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giảm nghèo nhanh và bền vững, tham gia bảo vệ và cải thiện tốt môi trường sinh thái. Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở.

Về một số mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu: Đại hội nhất trí đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngành đến năm 2020 như sau: Phấn đấu đạt tốc độ tăng GDP ngành từ 3,5 – 4%/năm; tốc độ tăng giá trị SX toàn ngành bình quân 4 – 4,5%/năm; Trong đó thủy sản 5 - 5,5%/năm, lâm nghiệp 6 – 6,5%/năm. Phấn đấu đạt kim ngạch XK nông, lâm, thủy sản 39 – 40 tỷ USD vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí NTM. Về chỉ tiêu, mục tiêu xây dựng Đảng: Giữ vững thành tích Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong sạch vững mạnh; Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ vững mạnh góp phần xây dựng ngành nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững. Cụ thể: 100% đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; 100% chi bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ đảng viên đăng ký và tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu trong 5 năm tới, bồi dưỡng 1.500 quần chúng ưu tú tạo nguồn cho phát triển Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.000 đảng viên dự bị, kết nạp từ 950 đến 1.000 đảng viên mới. Phấn đấu 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, đơn thư khiếu nại được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Đồng chí Cao Đức Phát, UVTWĐ, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT

Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT

35 đồng chí BCH Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2015 -2020

Đại hội tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 35 đồng chí, trong đó, đã chọn 9 đồng chí có số phiếu cao nhất làm đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, cùng 2 đại biểu dự khuyết.

Thử thách to lớn, nhưng không thể không vượt qua

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh hết sức quan trọng khi toàn ngành đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM.  Để thực hiện thành công chủ trương lớn này, trước hết cần có sự thống nhất về tư tưởng nhận thức và quyết tâm cao ngay trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT.  Ban Cán sự đánh giá cao vai trò và kết quả hoạt động của Đảng bộ Bộ NN-PTNT trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Những thành tựu mà ngành NN-PTNT đạt được trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan tham mưu, các tổ chức sự nghiệp, DN nhà nước đầu ngành thuộc Bộ.  Mặc dù chúng ta chưa bằng lòng với nhiều mặt còn tồn tại yếu kém, tuy nhiên hoàn toàn có thể tự hào với những gì đã đạt được khi duy trì tốc độ toàn ngành trên 3,1%/năm, gấp 1,5 lần mức bình quân thế giới. Đồng thời đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nước XK nông sản lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, đã khởi động xây dựng chương trình NTM thành phong trào sâu rộng trong phạm vi cả nước, đem lại sự thay đổi cho bộ mặt đời sống nông thôn. Trong nhiệm kỳ mới, Bộ và toàn ngành đang đứng trước những thử thách lớn. Đảng đã xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Toàn ngành phải nỗ lực thực hiện mục tiêu mà Đảng giao phó.  Việc thực hiện sẽ gặp khó khăn hơn trong điều kiện chúng ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi cạnh tranh gay gắt, biến đổi khí hậu ngày càng mạnh mẽ cực đoan. Mặc dù khó khăn thử thách to lớn, nhưng không thể không vượt qua.

Đề án Tái cơ cấu đã có tác động mạnh mẽ tới ngành

Qua theo dõi nhiệm kỳ qua cho thấy, Đảng ủy và các cấp ủy đảng của Bộ NN-PTNT đã kề vai sát cánh chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan đơn vị phát huy tốt vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Bộ NN-PTNT đã tham mưu, hoàn thành một khối lượng lớn công việc, nhất là thể chế pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN, thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ khó, có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đã có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của ngành, và đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Chương trình NTM đang được cả nước đồng tình, hưởng ứng và thu hút nhiều nguồn lực của đông đảo nhân dân tham gia. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, những thành tựu đạt được của ngành NN-PTNT đã khẳng định vai trò to lớn của nông nghiệp, nông thôn, nông dân không chỉ góp phần ổn định duy trì kinh tế, mà còn ổn định chính trị xã hội, phát triển đất nước.

11 đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2015 - 2020

* Ngay sau khi Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Bộ NN-PTNT kết thúc, chiều 4/8, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II (nhiệm kỳ 2015 – 2020) Bộ NN-PTNT đã tiến hành phiên làm việc thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ. Kết quả: Có 11 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Đồng chí Hoàng Văn Thắng - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT. Các đồng chí Trịnh Quang Khải, Nguyễn Minh Nhạn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại Hội nghị lần thứ Nhất của BCH Đảng ủy bộ đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trịnh Quang Khải – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy được bầu kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Nguồn: Văn phòng Bộ NN&PTNT
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do