• Ảnh 4
 • Ảnh 7
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Ảnh 9
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ảnh 6
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 5
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 1
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Đảng ủy

Đảng ủy Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị phổ biến “Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

15/11/2016
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ

PHỔ BIẾN “KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ TƯ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII”

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và công văn số 141-KH/BCSĐ ngày 24/10/2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ngày 14/11/2016, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị phổ biến “Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

Đồng chí Lê Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã chủ trỉ Hội nghị.

(Đồng chí Lê Văn Hiến Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Nông nghiệp)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể Đảng viên Đảng bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.


(Toàn cảnh hội nghị phổ biến “Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”)

Phát biểu khai mạc của đ/c Nguyễn Thế Hinh- Phó bí thư Đảng ủy Ban đã nêu bật tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, đề nghị các đồng chí cấp ủy và mỗi Đảng viên phải nghiên cứu kỹ nội dung các Nghị quyết, luôn gương mẫu trong công tác và tại nơi cư trú trong việc chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ban, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Hữu Đán, thay mặt Đảng ủy Ban trình bày toàn bộ nội dung “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”

Kết luận Hội nghị, đ/c Lê Lê Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Gắn thực hiện Nghị quyết với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính tri, đạo đức cách mạng và chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành tốt văn hóa công sở, giờ giấc làm việc, công tác xử lý văn bản “Đi”, “Đến”; có tinh thần đoàn kết, kiên định, thống nhất; làm tốt công tác đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng năm 2016, kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá chất lượng đảng viên với đánh giá cán bộ; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chị bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên và các các chi bộ, các phòng ban chuyên môn, các dự án phấn đấu nỗ lực, triển khai các dự án theo đúng tiến độ các Hiệp định vay vốn đã ký kết; tuân thủ các quy định của Nhà tài trợ và quy định trong nước để quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư đạt hiệu quả cao nhất. Góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được Trung ương chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 


Một số hình ảnh Hội nghị:
Nguồn: Đồng chí Đỗ Hữu Đá
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do