• Ảnh 2
 • Ảnh 3
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 1
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 11
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 9
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 6
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 10
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ngành NN&PTNT
Đảng ủy

Đảng Ủy - Hội nghị tổng kết công tácnăm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của CPO Nông nghiệp

05/01/2018

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ

 TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

 

Ngày 04/01/2018, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị:

- Đ/c Trịnh Quang Khải: Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN và PTNT.

- Đ/c Đỗ Duy Hưng, Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Về phía Đảng ủy và Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp:

-  Đ/c Lê Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban;

- Cùng các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Ban, BCH Công đoàn, Chi đoàn Ban;

Tham dự hội nghị có đông đủ 96 đảng viên của 6 chi bộ trực thuộc

       Năm 2017, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi. Nền kinh tế thế giới phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực Quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới tiếp tục củng cố và phát triển, sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn cũng như tạo ra nhiều thách thức mới cho Việt Nam.

Trong nước: Việt Nam tổ chức thành công APEC 2017, nâng vị thế của Việt Nam lên tầm cao mới, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới tăng cường phát triển kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và các nước trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phát triển. Năm 2017 cũng là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của nhà nước. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nhằm thực hiện mục tiêu đã đặt ra cho năm 2017, cũng như tập trung giải quyết khắc phục kịp thời thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Trung....


(Toàn cảnh hội nghị)

Đối với Đảng bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2017 với nhiều khó khăn, đó là một số dự án thiếu kế hoạch vốn, xây dựng dự án mới gặp nhiều trở ngại, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự đoàn kết của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đảng viên, người lao động trong Ban, Đảng ủy đã lãnh đạo Ban vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Bộ giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hinh, Phó Bí thư Đảng ủy Ban đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.(Đồng chí Nguyễn Thế Hinh - Phó Bí Thư Đảng ủy Ban trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017)

Về công tác chính trị tư tưởng: Trong thời gian qua, Đảng ủy Ban đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền đến toàn thể đảng viên và người lao động trong Ban về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt triển khai có hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết 4, 5, 6 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn được coi trọng; cấp ủy đã kịp thời thông tin tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, tài liệu sinh hoạt của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự, Đảng ủy Bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ban về tình hình thế giới, tình hình trong nước và định hướng tư tưởng chính trị theo đúng định hướng của Đảng.

Đảng ủy Ban và Ban chi ủy các Chi bộ đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Thông qua đó đã góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ Đảng viên. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nỗ lực sáng tạo trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Ban: Đảng ủy đã phối hợp với tập thể Lãnh đạo Ban triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Ban theo đúng quy định. Tham gia lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các Dự án hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Các dự án đảm bảo tiến độ thực hiện, hoàn thành kế hoạch trao thầu, giải ngân cam kết với Nhà tài trợ và kế hoạch được Bộ giao. Kết quả thực hiện năm 2017 của Ban ước đạt 2.573/2.080 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm và kết quả giải ngân năm 2017 ước đạt 2.080 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được Bộ giao. Nhiều Dự án và tiểu dự án được đưa vào sử dụng hiệu quả góp phần đáng kể thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương trong vùng Dự án, các tiểu dự án giao thông, nước sạch đã hoàn thành (dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh MNPB) các chợ Dự án LIFSAP, các khu nuôi trồng thủy sản dự án CRSD. Chỉ đạo quyết liệt các Dự án, đôn đốc các địa phương trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đạt hiệu quả. Năm 2017, Ban đã trình Bộ và đang được Bộ thẩm tra, phê duyệt quyết toán 02 Dự án hoàn thành, gồm Dự án QSEAP phần Ban Trung ương và LIFSAP giai đoạn I (đến nay Dự án LIFSAP giai đoạn I đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành). Chủ động phối hợp với Nhà tài trợ và các Bộ, ngành có liên quan trong việc gia hạn dự án CRSD.

       Công chuẩn bị các dự án mới: Phối hợp với JICA bám sát tiến độ dự án JICA 5; phối hợp với WB và ADB đề xuất xây dựng các dự án về lĩnh vực thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu….

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Được sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, Đảng ủy Bộ, việc thực hiện công tác cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Đảng ủy Ban đã chỉ đạo việc kiện toàn công tác tổ chức tại các chi bộ, tách các chi bộ phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, giảm số lượng đảng viên và tăng hiệu quả các buổi sinh hoạt từ 4 chi bộ thành 6 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban. Bổ sung kịp thời đảng ủy mới thay đồng chí Đỗ Hữu Đán, đảng ủy viên chuyển công tác; Xây dựng và hoàn thiện Tổ giúp việc của Đảng ủy Ban ngày càng chuyên nghiệp hóa. Năm 2017, Đảng bộ đã hoàn thành thủ tục đề nghị và được Đảng ủy Bộ quyết định kết nạp Đảng cho 09 Q/c ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 7 đ/v dự bị. Đến ngày 31/12/2017, Đảng bộ có 96 đảng viên, chiếm 53% tổng số cán bộ trong Ban.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ngoài ra, Đảng ủy Ban luôn quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng, củng cố các đoàn thể quần chúng (như Công Đoàn, Đoàn Thanh niên), tạo điều kiện để các đoàn thể trong Ban đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên cũng như thi đua tuyên truyền, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng.


(Đồng Chí Lê Văn Hiến - Trưởng Ban; Bí Thư Đảng ủy Ban phát biểu tại Hội nghị)

Về xếp loại chi bộ, đảng viên và khen thưởng: Đ/c Tôn Thất Sơn Phong, Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban đã thay mặt Đảng ủy, công bố Quyết định số 403-QĐ/ĐUDANN ngày 21/12/2017 về xếp loại chi bộ và đảng viên năm 2017; Đ/c Nguyễn Quang Bắc, Tổ trưởng tổ giúp việc Đảng ủy thay mặt Đảng ủy công bố Quyết định số 404-QĐ/ĐUDANN ngày 21/12/2017 về khen thưởng cho 01 chi bộ ( chi bộ 4) đạt “Trong sạch, vững mạnh” và 13 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017”. Đảng ủy Ban đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 03 đ/c: Nguyễn Thế Hinh, Tăng Văn Sơn và Vũ Tiến Dũng đạt hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.


(Đồng chí Tôn Thất Sơn Phòng thay mặt Đảng ủy công bố Quyết định xếp loại Chi bộ và Đảng viên)


(Đồng chí Nguyễn Quang Bắc thay mặt Đảng ủy công bố Quyết định khen thưởng cho tập thể đạt “Trong sạch, vững mạnh” và các cá nhân đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017”)


(Đ/c Lê Văn Hiến trao bằng khen và tặng hoa cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác Đảng năm 2017)


Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018:
Lãnh đạo toàn Đảng bộ Ban thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chỉ đạo, kiểm tra giám sát các Chi bộ thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đảng ủy Ban và Ban chi ủy các chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cũng như công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Trong đó, chú trọng triển khai các giải pháp phòng chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển  thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Bộ giao, đó là triển khai thực hiện các Dự án đáp ứng tiến độ trao thầu, giải ngân. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tại các địa phương; tham mưu công tác chuẩn bị, xây dựng dự án mới đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục triển khai có hiệu quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với toàn thể cán bộ, đảng viên  và người lao động trong Ban.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiến, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Ban cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Trịnh Quang Khải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ và  những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời khẳng định Đảng bộ Ban sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo điều hành, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng các chi bộ; phấn đấu xây dựng Ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, xây dựng Đảng bộ Ban đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

 Một số hình ảnh hội nghị:

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

 phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do