• Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 7
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 5
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 8
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 9
 • Ảnh 2
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • Hoạt động APMB
Kế hoạch đấu thầu

Thông báo: Thay đổi thời gian đóng thầu gói thầu số PR.16/PIE/PCU Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

12/05/2015
Thông báo: Thay đổi thời gian đóng thầu gói thầu số PR.16/PIE/PCU: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)
Chi tiết thông báo xem tại đây:
ThongBao_thaydoithoigiandongthau(CRSD).PDF
Nguồn: Dự án CRSD
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do