• Ảnh 9
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 10
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 7
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 6
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 2
 • Ảnh 11
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 5
 • Ảnh 3
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hệ thống Biogas
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

DA LIFSAP - PPMU Hải PHòng Thông báo mời thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp chợ Ngẩy, xã Trấn Dương và An Lãng xã An Hòa huyện Vĩnh Bảo

30/11/2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

GÓI THẦU XÂY LẮP 2017

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 6, phố Chiêu Hoa, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại/Fax/Email: 0225.541255/ 0225.541255/ lifsaphaiphong@gmail.com

1.  Tên gói thầu:

    Cải tạo, nâng cấp chợ Ngẩy, xã Trấn Dương và An Lãng xã An Hòa huyện Vĩnh Bảo (HP-LIFSAP-AF-07-XL-2017):

-       Nội dung quy mô xây dựng: Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống gồm: 01 nhà bán thự phẩm tươi sống, khu bán cá, bán rau củ quả, xây mới nhà vệ sinh, hệ thống cấp điện, nước, hệ thống thoát nước thải, bể xử lý nước thải, sân bê tông.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày.

2.  Tên dự án: Khoản vay bổ sung dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm (LIFSAP).

3.  Nguồn vốn: IDA

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5.  Phương thực lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6.  Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 9h ngày 01/12/2017 đến trước 9h ngày 09/12/2017 (trong giờ hành chính).

7.  Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Ban quản lý dự án LIFSAP Hải Phòng – Số 6, phố Chiêu Hoa, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng.

8.  Giá bán 01 bộ hồ sơ: Phát hành miễn phí

9.  Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10.  Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 09/12/2017.

11.  Thời điểm mở thầu: 9 giờ 05 phút, ngày 30/11/2017.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do