• thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Ảnh 2
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 6
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 7
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 4
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 9
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 10
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

DA LIFSAP - Thông báo mời thầu gói Thiết bị thí điểm hệ thống truy suất nguồn gốc gia súc. Số hiệu gói thầu: PCU-LIFSAP-AF-06-HH-2017

10/08/2017
 THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung

Tín dụng số: Cr.5692-VN

Tiêu đề Hợp đồng: Thiết bị thí điểm hệ thống truy suất nguồn gốc gia súc.

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): PCU-LIFSAP-AF-06-HH-2017

1.       Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung, tín dụng số Cr.5692-VN, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng: Thiết bị thí điểm hệ thống truy suất nguồn gốc gia súc. Số hiệu gói thầu: PCU-LIFSAP-AF-06-HH-2017

2.       Thay mặt cho Chủ đầu tư là Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm - Khoản vay bổ sung (LIFSAP-AF) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Thiết bị thí điểm hệ thống truy suất nguồn gốc gia súc. Số hiệu gói thầu: PCU-LIFSAP-AF-06-HH-2017. Các hàng hóa cung cấp thuộc hợp đồng này bao gồm: 306 Kìm bấm thẻ tai lợn chuyên dụng và 440.500 Thẻ tai lợn. Thời gian giao hàng trong vòng 03 tháng và địa điểm giao hàng là tại Ban quản lý dự án LIFSAP-AF 08 tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An.

3.       Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong “Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn đối với các khoản vay IBRD, khoản tín dụng và hỗ trợ không hoàn lại từ IDA” xuất bản tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7/2014” (sau đây gọi là “Hướng dẫn mua sắm”); và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.       Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·        Nhà thầu có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm sản xuất hoặc kinh doanh trong lĩnh vực liên quan

·        Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 02 hợp đồng đã được thực hiện thành công trong vòng 03 năm vừa qua, và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn 4.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm triệu đồng Việt Nam).

·        Có nguồn vốn lưu động (tiền mặt và/hoặc các tài sản dễ chuyển hóa thành tiền mặt và/hoặc cam kết cung cấp tín dụng của một ngân hàng thương mại có uy tín) dành cho việc thực hiện hợp đồng này với giá trị không ít hơn 1.200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng Việt Nam).

·        Doanh thu bình quân về hàng hóa trong 03 (ba) năm gần đây nhất không ít hơn 12.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng Việt Nam)

·        Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5.       Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ địa chỉ dưới và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới (mục số 9).

6.       Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới (mục số 9) và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn). Phương thức thanh toán là tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: gửi thư bảo đảm bằng máy bay nếu người nhận ở nước ngoài, và giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện nếu người nhận ở trong nước. Nếu là trường hợp khẩn cấp hoặc yêu cầu an ninh thì có thể phải sử dụng dịch vụ phát chuyển nhanh cho người nhận ở nước ngoài. Chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7.       Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới (mục số 9) vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2017.

8.       Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9.       Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung

Người nhận: Ông Tôn Thất Sơn Phong, Giám đốc Dự án

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên cơ 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: + 84 43 7921053

Số fax: +844 37921052

E-mail: lifsap@fpt.vn

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 8  năm 2017

 

TUQ. TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

                      

 

Tôn Thất Sơn Phong

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do