• Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 7
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 9
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 8
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 3
 • Ảnh 5
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

LIFSAP - Thông báo mời thầu gói Thiết bị hỗ trợ Trung tâm vệ sinh Thú y Trung ương I thành phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Quốc gia.

26/11/2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung

Tín dụng số: Cr.5692-VN

 

Tiêu đề Hợp đồng: Thiết bị hỗ trợ Trung tâm vệ sinh Thú y Trung ương I thành phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Quốc gia.

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): PCU-LIFSAP-AF-10-HH-2018

1.         Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung, tín dụng số Cr.5692-VN, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng: Thiết bị hỗ trợ Trung tâm vệ sinh Thú y Trung ương I thành phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Quốc gia. Số hiệu gói thầu: PCU-LIFSAP-AF-10-HH-2018.

2.         Thay mặt cho Chủ đầu tư là Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm  - Khoản vay bổ sung (LIFSAP-AF) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Thiết bị hỗ trợ Trung tâm vệ sinh Thú y Trung ương I thành phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Quốc gia. Số hiệu gói thầu: PCU-LIFSAP-AF-10-HH-2018. Các hàng hóa cung cấp thuộc hợp đồng này bao gồm:

-          Các thiết bị kiểm tra tồn dư các chất độc hại.

-          Các thiết bị kiểm tra vi sinh vật, nấm mốc

-          Các thiết bị kiểm tra điều kiện vệ sinh môi trường và thành phần thức ăn chăn nuôi

Thời gian giao hàng trong vòng 03 tháng và địa điểm giao hàng là tại Trung Tâm Kiểm Tra Vệ Sinh Thú Y Trung ương I, số 28 Ngõ 78, Giải Phóng, Hà Nội.

3.         Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong “Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn đối với các khoản vay IBRD, khoản tín dụng và hỗ trợ không hoàn lại từ IDA” xuất bản tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7/2014” (sau đây gọi là “Hướng dẫn mua sắm”); và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

 

4.         Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·        Trong vòng 03 năm vừa qua, nhà thầu phải tham gia thành công ít nhất 02 hợp đồng cùng với biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa tương ứng, thanh lý hợp đồng (đối với những hợp đồng đã hoàn thành) cần cung cấp dưới dạng được công chứng hợp lệ, cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn  20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ Việt Nam đồng). Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, ít nhất một thành viên trong Liên danh phải đáp ứng 100% yêu cầu.

 

·        Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao, hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét hoặc cam kết của Ngân hàng cấp tín dụng thực hiện gói thầu với giá trị tối thiểu là 7.000.000.000VNĐ (Bảy tỷ Việt Nam đồng).

·        Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện về hàng hóa trong 03 (ba) năm gần đây nhất không ít hơn 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam). Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng tối thiểu 40% của yêu cầu và từng thành viên phải đáp ứng tối thiểu 25% của yêu cầu.

·        Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ địa chỉ dưới và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới (mục số 9).

6.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới (mục số 9) và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn). Phương thức thanh toán là tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: gửi thư bảo đảm bằng máy bay nếu người nhận ở nước ngoài, và giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện nếu người nhận ở trong nước. Nếu là trường hợp khẩn cấp hoặc yêu cầu an ninh thì có thể phải sử dụng dịch vụ phát chuyển nhanh cho người nhận ở nước ngoài. Chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7.         Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới (mục số 9) vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện di���n của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2018.

8.         Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9.         Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung

Người nhận: Ông Tôn Thất Sơn Phong, Giám đốc Dự án

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên cơ 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: + 842 43 7921053

Số fax: +8424 37921052                   E-mail: lifsap@fpt.vn

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do