• Ảnh 1
 • Ảnh 11
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Ảnh 9
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 3
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 7
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 6
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

VnSAT - PPMU Gia Lai Thông báo mời thầu gói Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác Liên kết sản xuất cà phê bền vững và tái canh

25/10/2018


Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt nam tỉnh Gia Lai

Thông báo mời thầu

 

Tên dự án: Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt nam.

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số: Cr.5704-VN

 

Tên hợp đồng: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác Liên kết sản xuất cà phê bền vững và tái canh

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): XLGL03

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ  số Cr.5704-VN từ Ngân hàng Thế giới để chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt nam và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác Liên kết sản xuất cà phê bền vững và tái canh.

2. Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu XLGL03 - Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác Liên kết sản xuất cà phê bền vững và tái canh, bao gồm các hạng mục chính:

Vị trí công trình: Thuộc xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

* Hạng mục giao thông: Nâng cấp đường giao thông vào khu sản xuất cà phê thôn Văn Mỹ, thôn Phù Tiên: Công trình giao thông cấp IV; Thiết kế theo tiêu chuẩn đường nông thôn loại B; Chiều dài toàn tuyến L= 4,28 km; Nền đường thiết kế rộng 5,0m sau khi hoàn thiện phải được lu lèn đạt độ chặt K≥ 0,95. Mái ta luy đào thiết kế 1/1, ta luy đắp 1/1,5; Mặt đường thiết kế rộng 3,0m độ, láng nhựa 2 lớp TCN 3kg/m2; đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm; đất đồi chọn lọc dày 20cm lu lèn đạt độ chặt K≥ 0,98; Lề đường không gia cố rộng mỗi bên 1,0m đắp bằng đất cấp 3, lu lèn đạt độ chặt K≥ 0,95; Hệ thống thoát nước dọc và ngang.

* Công trình dân dụng: Nhà kho cấp IV, 01 tầng; DTXD: 150m2; chiều cao công trình 5,8m; Hệ thống cung cấp điện; Sân phơi: DTXD1.000m2; Sân bê tông đá 1x2 dày 50 mác 200; Lớp lót đá 4x6 VXM mác 50 dày 100. Hoàn thiện láng VXM dày 20. Bó vỉa : Xây gạch rỗng VXM mác 75, dày 130, dài 126m.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi Trong nước được quy định trong Quy định Đấu thầu Mua sắm cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình, Dịch vụ Phi Tư vấn và Dịch vụ Tư vấn trong Tài trợ Dự án Đầu tư, tháng 7 năm 2016 của Ngân hàng Thế giới (“Quy định Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Quy định Đấu thầu Mua sắm.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

(i) Đã tham gia ít nhất hai hợp đồng có tính chất tương tự, giá trị thực hiện mỗi hợp đồng không nhỏ hơn 3,6 tỷ VND.

(ii) Có nguồn lực tài chính ít nhất 2,3 tỷ VND để thực hiện hợp đồng.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt nam tỉnh Gia Lai (Đại diện cho Chủ đầu tư làm bên mời thầu), cán bộ phụ trách: Ông Nghiêm Viết Hùng, E-mail: nghiemhungdanngl@gmail.com  và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính : Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút từ ngày 25/10/2018 tại địa chỉ ghi dưới đây:

Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt nam tỉnh Gia Lai; Số 99 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại 02693 828 050.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại  là 1.000.000 VND. Phương thức thanh toán là bằng tiền mặt, séc, tiền gửi trực tiếp đến số tài khoản được chỉ định. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức trực tiếp hoặc qua đường bau điện nếu nhà thầu có yêu cầu, Nhà thầu phải chịu khoản chi phí dịch vụ bưu điện và Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2018.  

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là: Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt nam tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: Số nhà 99 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại 02693 828 050; Số fax 02693 828 060; E-mail: vnsatgialai@gmal.com

Ban QLDA Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt nam tỉnh Gia Lai

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do