• Ảnh 10
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 7
 • Ảnh 8
 • Ảnh 4
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 11
 • Ảnh 9
 • Ảnh 1
 • Ảnh 2
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

VnSAT tỉnh Đăk Nông Thông báo mời thầu Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho THT thôn 1, thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’Lấp

23/10/2018


Thông báo mời thầu

 

 

DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số : Cr.5704-VN

 

Tên hợp đồng: Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho THT thôn 1, thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’Lấp

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): TDA01-XL02

 

1.         Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tín dụng số Cr 5704-VN, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho THT thôn 1, thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’Lấp  –TDA01-XL02

2.         Thay mặt cho Chủ đầu tư là Sở nông nghiệp & PTNT tỉnh Đắk Nông, Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đắk Nông nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho THT thôn 1, thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’Lấp  –TDA01-XL02. Mô tả sơ bộ công trình (cụ thể trong HSMT):

* Đường giao thông vào khu sản xuất: 

- Loại, cấp công trình: Đường giao thông nông thôn, cấp B

 - Chiều dài:  1555,22 m (Từ Km0+00 đến km 1+555,22)

* Nhà kho:

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

- Diện tích xây dựng: 200 m2

* Sân phơi:

 - Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

 - Diện tích xây dựng: 1000 m2.

3.         Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Chào hàng cạnh tranh được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.         Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Được thành lập tối thiểu 3 năm (tức là tối thiểu từ năm 2015).

- Đã thực hiện thành công ít nhất 01 hợp đồng tương tự trong vòng 5 năm gần đây, yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu.

- Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5.       Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ địa chỉ dưới và kiểm tra hồ sơmời chào giá trong giờ hành chính từ 07.30 giờ đến 17.00 giờ kể từ ngày 23/10/2018 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

Bà: Lê Thị Kha, Cán bộ mua sắm đấu thầu Dự án.

Địa chỉ : Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đăk Nông, tầng 03 tòa nhà số 01 Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại : 02613.779.888 / 0938.133886 (Kha) hoặc 0988.443233(Tùng)

Email: vnsatdaknong@gmail.com/minhkhaln0307@gmail.com/ hoangtungvnsat@gmail.com

6.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Phương thức thanh toán là Chuyển khoản/tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau trực tiếp, gửi bằng đường bưu điện với chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7.         Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2018

8.         Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9.         Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

             Địa chỉ : Tầng 03 tòa nhà số 01 Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại : 02613.779.888 / 0938.133886 (Kha) hoặc 0988.443233(Tùng)

Email: vnsatdaknong@gmail.com/minhkhaln0307@gmail.com/ hoangtungvnsat@gmail.com

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do