• Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Ảnh 10
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 2
 • Ảnh 5
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 6
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 1
 • Ảnh 8
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

LIFSAP - PPMU Đồng Nai thông báo mời thầu 02 gói: Cung cấp heo giống sinh sản (2 máu); Mua sắm hệ thống Thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi

19/10/2018


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

CẠNH TRANH RÚT GỌN


Tên bên mời thầu: 

   - Tổ hợp tác chăn nuôi heo GAHP 03, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 135/6, Ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Tên gói thầu thứ nhất: Cung cấp heo giống sinh sản (2 máu)

-Giá gói thầu: 495.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm chínmươi lăm triệu đồng chẵn)

Tên gói thầu thứ 2: Mua sắm hệ thống Thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi

  - Giá gói thầu: 420.000.000 đồng (bằng chữ:Bốn trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Thông tin gói thầu

            - Thi gian phát hành h sơ:  Từ 08 gi ngày 24/10 đến 08 giờ ngày 31/10 năm 2018;

     - Địa điểm phát hành: 135/6, Ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

   -  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

            -  Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng;

            - Thời điểm đóng, mở thầu:

+ Thi đim đóng thu gói thứ nhất: 08 giờ ngày 31/10/2018;

+ Thời điểm mở thầu gói thứ nhất: 08 giờ 30 phút ngày 31/10/2018;

+ Thi đim đóng thu gói thứ hai:10 giờ ngày 31/10/2018

+ Thời điểm mở thầu:10 giờ 30 phút ngày 31/10/2018;

 

ĐẠI DIỆN THT

 

 

Vũ Công Huy

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do