• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 6
 • Ảnh 7
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hệ thống Biogas
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 2
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

VnSAT - Thông báo mời thầu: gói thầu số 01 (ST-XL-08): Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tín Phát, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

08/10/2018

Mô tả sơ bộ công trình:

a. Tên dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), tỉnh Sóc Trăng

  Gói thầu: Gói thầu số 01 (ST-XL-08) : Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tín Phát, xã Kế Thành huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

* Xây dựng mới:

- San lấp mặt bằng: Diện tích san lấp 1.429,12 m2

- Kho chứa lúa: Diện tích xây dựng 827,64m2, 01 trệt, chiều cao công trình 13,8m. Lò sấy nằm trong kho chưa lúa chiếm diện tích 95,16m2, cao 1,65m

- Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng 12m2. Chiều cao 4,3m

- Sân đường: Diện tích 434,3m2

- Cổng – Hàng rào: Cổng rộng 3,2m. Hàng rào chiều dài 202,6m, cao 1,95m.

- Hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, chống sét

b. Cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp III.

      c. Quy mô đầu tư xây dựng:

* San lấp mặt bằng: Khối lượng san lấp mặt bằng 2.859,97m3, hệ số đầm chặt K=0,9. Khối lượng đắp bờ bao 585,57m3.

* Kho chứa lúa: Mái lợp tôn sóng vuông mạu màu 4,5dem, xà gồ thép mạ kẽm C200x50x15x2; tường bao che xây gạch không nung dày 100, trát vữa xi măng, bả matíc, sơn 03 nước hoàn thiện, kết hợp vách tol sóng vuông mạ mạu dày 4,5dem; nền láng xi măng hoàn thiện; Móng đơn BTCT đá 1x2M250 trên nền có gia cố cừ tràm, mật độ 25 cây/m2, chiều dài 4,5m, ĐK gốc >=80; Nền BTCT đá 1x2 M250; hệ thống khung kèo thép hình. Lò sấy lú tường xây gạch không nung dày 100, trát 2 mặt hoàn tiện; móng đơn BTCT đá 1x2M200, trên nền gia cố cự tràm, mật độ 25cây/m2, chiều dài 4,5m, ĐK gốc >=80; Nền BTCT đá 1x2M250 dày 140; hệ cột đà giằng BTCT đá 1x2M200.

* Nhà vệ sinh: Mái tôn sóng vuông mạ màu dày 4,2 dem, xà gồ thép hộp 30x60; tường xây gạch ống dày 100, trát vữa vimăng, bả ma tíc, sơn 03 nước hoàn thiện, tường ốp gạch men 200x250 cao 1,8m; nền lát gạch ceramic 250x250 chôngd trơn; móng đơn BTCT đá 1x2M200, trên nền gia cố cự tràm, mật độ 25cây/m2, chiều dài 4,5m, ĐK gốc >=80; Nền BTCT đá 1x2M250 dày 140; hệ cột đà giằng BTCT đá 1x2M200.

* Sân đường: BTCT đá 1x2M250, gồm 02 loại sân dường có chiều dày 100,140 trên nềm đầm chặt.

* Cổng - Hàng rào: Cổng sắt, hàng rào tường xây gạch ống không nung dày 100, trát vữa xi măng, sơn hoàn thiện; móng đơn BTCT đá 1x2M200, trên nền gia cố cự tràm, mật độ 25cây/m2, chiều dài 4,5m, ĐK gốc >=80; Nền BTCT đá 1x2M250 dày 140; hệ cột đà giằng BTCT đá 1x2M200.

* Hệ thống cấp điện, cấp nước lấy từ nguồn trong khu vực, Hệ thống thoát nuwóc sử dụng ống nhựa PVC D110, kết hợp hố ga thu nước, thoát nước ra kênh. Hệ thống chống sét lắp đặt kim thu sét bán kính bảo vệ 51m

2.2. Địa điểm công trình: xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

2.3. Thời gian thi công: 120 ngày

3.             Chúng tôi gửi kèm theo đây các tài liệu sau để quý đơn vị tham khảo và chuẩn bị bản chào giá.

Thư mời thầu xây dựng

Phần 1: Hướng dẫn cho Nhà thầu và Các Mẫu biểu

Phục lục 1 : Chỉ dẫn dành cho các nhà thầu

Phục lục 2 : Bảng kê khối lượng

Phục lục 3 : Mẫu hợp đồng thi công

Phục lục 4 : Mẫu đơn chào giá

Phục lục 5 : Thư chấp thuận

Phụ lục 6: Mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Phụ lục 7: Mẫu Bảo lãnh tiền tạm ứng

Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật

Phần 3:  Bản vẽ

4.      Quý Công ty phải gửi Hồ sơ chào giá tới địa chỉ như dưới đây, trước hạn chót là 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2018  Hồ sơ chào giá phải được đóng gói trong phong bì dán kín. BQLDA có quyền chấp nhận hoặc loại bỏ bất cứ hồ sơ nào nộp muộn hơn hạn chót nói trên.

5.      Hồ sơ chào giá sẽ được đánh giá theo các điều kiện và điều khoản nêu trong phần Hướng dẫn cho Các Nhà thầu. Hồ sơ chào giá phải có hiệu lực 60 ngày kể từ hạn chót nộp chào giá. Hợp đồng sẽ được trao cho nhà thầu hợp lệ có giá đánh giá thập nhất và đủ năng lực để thi công công trình. Kết quả trao thầu sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia  trong vòng 30 ngày kể từ ngày trao hợp đồng.

Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu:

Ban quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 08, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299.6254484.; Fax: 0299.6254484.

Cán bộ phụ trách mua sắm đấu thầu: Nguyễn Quang Đức.

Điện thoại: 0299.6254535.

                                                                                               

Thay mặt Chủ Đầu tư

Ban quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT)

tỉnh Sóc Trăng

Giám đốc

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do