• Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 7
 • Ảnh 9
 • Ảnh 1
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 5
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Ảnh 2
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Ảnh 11
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Thông báo mời thầu

CRSD - Thư mời bày tỏ quan tâm gói Tư vấn trong nước về chính sách an toàn hỗ trợ chuẩn bị báo cáo hoàn thành dự án

22/10/2018

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM TƯ VẤN CÁ NHÂN

Tư vấn trong nước về chính sách an toàn hỗ trợ chuẩn bị báo cáo hoàn thành dự án (CS. 68/PER3/PCU)

 

Quốc gia:                        VIỆT NAM

Tên dự án:                     NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN       VỮNG (CRSD)

Nguồn tài trợ:                IDA

Khoản tín dụng số:       5113-VN

Tên dịch vụ tư vấn:       Tư vẤn trong nưỚc vỀ chính sách an toàn hỖ trỢ chuẨn bỊ báo cáo hoàn thành dỰ án

Số tham chiếu:               CS. 68/PER3/PCU

 


Chính phủ Việt Nam nhận được tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững và dự định dùng một phần tài trợ này cho dịch vụ tư vấn.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) nhằm chuẩn bị một báo cáo đánh giá dự án cuối cùng (về khía cạnh chính sách an toàn) với mục đích: (a) Đánh giá thiết kế dự án, hoạt động thực hiện dự án chung và kết quả thực hiện các mục tiêu dự án; (b) Đưa ra những bài học kinh nghiệm hỗ trợ thiết kế dự án tiếp theo. Thời gian huy động là 03 tháng – người (liên tục) bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 theo sự phân công của Ban quản lý Dự án Trung ương (PCU).

Ban quản lý Dự án Trung ương mời các tư vấn cá nhân hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm tới việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm có thể cung cấp thông tin chứng minh mình có đủ năng lực cần thi���t và kinh nghiệm tương ứng để thực hiện Dịch vụ. Tiêu chí tuyển chọn như sau:

(i) Trình độ từ thạc sỹ trở lên chuyên ngành xã hội học, kinh tế xã hội hoặc các chuyên ngành có liên quan; có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực chuyên môn;

(ii) Đã có kinh nghiệm quản lý/thực hiện/đánh giá các dự án về phát triển nông nghiệp; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phân tích, viết báo cáo đánh giá về khía cạnh chính sách an toàn, tác động xã hội trong các dự án phát triển về nông nghiệp;

(iii) Ưu tiên kinh nghiệm đánh giá các dự án phát triển nông nghiệp do Ngân hàng Thế giới (WB)/ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) hoặc các tổ chức nước ngoài tài trợ;

(iv) Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và các ứng dụng văn phòng và phần mềm xử lý số liệu trên máy tính.

Các tư vấn quan tâm cần lưu ‎ý đoạn 1.9 trong Hướng dẫn Tuyển chọn và thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện, xuất bản tháng 5/2004, điều chỉnh ngày 1/10/2006 và 1/5/2010 (“Hướng dẫn Tư vấn”) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn Tư vấn cá nhân (IC) quy định trong Hướng dẫn Tư vấn.

Thông tin chi tiết có thể được tìm hiểu tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc (từ 8h30 đến 16h30).

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi đến địa chỉ dưới đây dưới dạng văn bản (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử) trước 10h00 ngày 26 tháng 10 năm 2018. Thời gian dừng thu nhận các Hồ sơ quan tâm có thể kết thúc sớm hơn trường hợp Bên mời thầu đã nhận đủ hồ sơ ứng viên.

Người nhận: Phạm Ngọc Sao – Giám đốc Dự án

Ban quản lý Trung ương Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Phòng 808, Tầng 8, Tòa nhà Liên cơ 2, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: (+84) 2437286576

E-mail: pcu@crsd.gov.vn

 

Lưu ý

 

Để đảm bảo Hồ sơ bày tỏ quan tâm cung cấp đủ thông tin giúp cho việc đánh giá tính hợp lệ và năng lực của Bên tư vấn, Tư vấn được khuyến khích nộp bản kê khai lý lịch công tác (CV) theo mẫu của Ngân hàng Thế giới có tại địa chỉ trên đây hoặc có trong tài liệu "Standard Request for Proposals" được đăng tải trên website của Ngân hàng Thế giới tại địa chỉ http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:21996667~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266~isCURL:Y,00.html

 

Tư vấn cũng được khuyến khích cung cấp kèm theo CV bản sao hợp lệ các bằng cấp, giấy tờ có liên quan để  phục vụ công tác xét thầu.

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do